Umetniški stenski koledar 2017Andreja Blažič Klemenc
1968, Rakitnik, Slovenija; profesorica slovenskega in angleškega jezika, prevajalka, pesnica, urednica, lektorica; članica Društva književnih prevajalcev

1968, Rakitnik, Slowenien; Professorin für Slowenisch und Englisch, Übersetzerin, Lyrikerin, Redakteurin, Lektorin; Mitgliedschaft beim Verein der Buchübersetzer

1968, Rakitnik, Slovenia; a teacher of both the Slovenian and English languages, translator, poet, editor, proofreader; a member of the Slovenian Association of Literary TranslatorsMarta Frei
1964, Sinja Gorica, Slovenija; diplomirana restavratorka, slikarka; kiparka (kamen, les), grafična in modna oblikovalka, izdelovalka mozaikov in nakita, fotografinja

1964, Sinja Gorica, Slowenien; diplomierte Restauratorin, Malerin; Bildhauerin (Stein, Holz), Grafik- und Modedesignerin, Mosaik- und Schmuckherstellerin, Fotografin

1964, Sinja Gorica, Slovenia; a restoration specialist graduate, painter; a sculpturer (stone, wood), graphic and fashion designer, mosaic creator, jewellery maker, photographerKatarina Nadrag
1972, Železniki, Slovenija; refleksoterapevtka, maserka refleksnih con; slikarka, avtorica

1972, Železniki, Slowenien; Reflexotherapeutin, Reflexzonenmasseurin; Malerin, Autorin

1972, Železniki, Slovenia; a reflexologist, a reflexology zones massage therapist; a painter, an authorNežika A. Novak
1961, Bela pri Železni Kapli, Avstrija; mojstrica keramike; svobodna umetniška keramičarka, slikarka; www.novakart.at

1961, Vellach bei Eisenkappel, Österreich; Keramikmeisterin; freischaffende Kunstkeramikerin, Malerin; www.novakart.at

1961, Bela/Vellach, Austria; a Master Ceramist; a free-lance ceramic artist, painter; www.novakart.atKaja Urh
1988, Kranj, Slovenija; diplomirana slikarka; članica Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov in Likovnega društva Kranj; www.kajaurh.com

1988, Kranj, Slowenien; diplomierte Malerin; Mitgliedschaft beim Verband der Vereine slowenischer bildender Künstler und dem Verein für bildende Kunst Kranj; www.kajaurh.com

1988, Kranj, Slovenia; completed a degree in painting; a member of the Association of Slovenian Fine Artist Societies and a member of the Kranj Fine Arts Society; www.kajaurh.comSimona Krajger
1978, Šmihel pri Pliberku, Avstrija; učiteljica na ljudski šoli; slikarka, vsestransko dejavna v kulturi

1978, St. Michael ob Bleiburg, Österreich; Volksschullehrerin; Malerin, vielseitige Akteurin in diversen Kulturbereichen

1978, Šmihel pri Pliberku/St. Michael ob Bleiburg, Austria; a primary school teacher; a painter, involved in a broad range of cultural activitiesBarbara Demšar
1969, Škofja Loka, Slovenija; samozaposlena v kulturi, slikarka; članica Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov in Združenja umetnikov Škofja Loka; www.barbarademsar.com

1969, Škofja Loka, Slowenien; selbstständige Kulturarbeiterin, Malerin; Mitgliedschaft beim Verband der Vereine slowenischer bildender Künstler und bei der Vereinigung der Künstler in Škofja Loka; www.barbarademsar.com

1969, Škofja Loka, Slovenia; self-employed in the field of culture, a painter; a member of the Association of Slovenian Fine Artist Societies and Škofja Loka Artists Association; www.barbarademsar.comJano Milkovič
1942, Kamnik, Slovenija; upokojeni kreativni terapevt, likovni pedagog, slikar, mentor, recenzent, sovodja likovne galerije na Nevrološki kliniki v Ljubljani, član Fotografskega društva Janez Puhar Kranj, sovodja likovne delavnice Pot k sebi v Kranju

1942, Kamnik, Slowenien; pensionierter Kunsttherapeut, Pädagoge für bildende Kunst, Maler, Mentor, Rezensent, Co-Leiter der Galerie an der Neurologischen Klinik in Ljubljana, Mitgliedschaft beim Fotoverein Janez Puhar Kranj, Co-Leiter der Malwerkstatt "Weg zu sich" in Kranj

1942, Kamnik, Slovenia; a creative therapist (retired), art pedagogue, painter, mentor, critic, co-leader of the Ljubljana Neurologic Clinic Art Gallery, member of the Janez Puhar Kranj Photographers Society, a co-leader of “The Road to Oneself” Art Workshop in KranjAndreja Peklaj
1948, Utik pri Vodicah, Slovenija; kulturna delavka, fotografinja (mojstrica fotografije, žirantka, selektorica, mentorica, recenzentka), vodja likovne galerije na Nevrološki kliniki v Ljubljani; članica Društva oblikovalcev Slovenije, Fotografskega društva Janez Puhar Kranj

1948, Utik pri Vodicah, Slowenien; Kulturarbeiterin, Fotografin (Meisterfotografin, Preisrichterin, Selektorin, Mentorin, Rezensentin), Leiterin der Galerie an der Neurologischen Klinik in Ljubljana; Mitgliedschaft beim Verein der Designer in Slowenien, Fotoverein Janez Puhar Kranj

1948, Utik pri Vodicah, Slovenia; a cultural worker, photographer (a Master Photographer, jury member for awards, selector, mentor, critic), the leader of the Ljubljana Neurologic Clinic Art Gallery, a member of the Janez Puhar Photographers Society and the Designers Society of SloveniaMarija Prelog
1954, Ljubljana, Slovenija; akademska slikarka; ilustratorka, oblikovalka, ustvarjalka avtorskih kirigamijev živali; članica Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, Slovenske sekcije IBBY; www.marijaprelog.si

1954, Ljubljana, Slowenien; akademische Malerin; Illustratorin, Designerin, Kirigamigestalterin von Tieren; Mitgliedschaft beim Verband der Vereine slowenischer bildender Künstler, und der Slowenischen Sektion IBBY; www.marijaprelog.si

1954, Ljubljana, Slowenien; an academic painter; illustrator, designer, creator of special animal kirigami, a member of the Association of Slovenian Fine Artist Societies, a member of the Slovenian Section of International Board on Books for Young People (IBBY); www.marijaprelog.siBiserka Komac
1949, Kranj, Slovenija; univerzitetna diplomirana oblikovalka vizualnih komunikacij, slikarka, fotografinja; članica Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, Likovnega društva Kranj, Fotografskega društva Janeza Puhar Kranj; 963696217592338894.weebly.com

1949, Kranj, Slowenien; diplomierte Gestalterin visueller Komunikation, Malerin, Fotografin; Mitgliedschaften: Verband der Vereine slowenischer bildender Künstler, Verein für bildende Kunst Kranj, Fotoverein Janez Puhar Kranj;963696217592338894.weebly.com

1949, Kranj, Slovenia; a visual communication design graduate, painter, photographer; a member of the Association of Slovenian Fine Artist Societies, Kranj Fine Arts Society, Janez Puhar Kranj Photographers Society; 963696217592338894.weebly.comFranc Merkač
1954, Celovec, Šmihel pri Pliberku, Avstrija; psiholog; založnik, urednik, pesnik, lesostrugar, slikar; lastnik in vodja Založbe Fran; www.fran.at

1954, Klagenfurt, St. Michael ob Bleiburg, Österreich; Psychologe; Verleger, Redakteur, Lyriker, Drechsler, Maler; Eigentümer und Leiter des Fran Verlages; www.fran.at

1954, Klagenfurt/Celovec and Šmihel pri Pliberku/St. Michael ob Bleiburg, Austria; a psychologist; a publisher, editor, poet, wood turner, painter; the owner and manager of Fran Publishing House; www.fran.at


12 umetniških pogledov v slikarstvu, fotografiji, keramiki in lesu barvito vodi skozi leto 2017.
S svojimi deli so v trijezičnem umetniškem koledarju POGLEDI ANSICHTEN VIEWS zastopani Andreja Blažič Klemenc, Marta Frei, Katarina Nadrag, Nežika A. Novak, Kaja Urh, Simona Krajger, Barbara Demšar, Jano Milkovič, Andreja Peklaj, Marija Prelog, Biserka Komac in Franc Merkač.
Čezmejno sodelovanje ustvarjalk in ustvarjalcev odslikava mnogotere kulturne stike in dejavnosti sodelujočih. Umetnice in umetniki so predstavljeni na štirinajsti strani koledarja.
Ustvarjalna moč avtoric in avtorjev umetniških del vas bo leta 2017 blagodejno spremljala in navdihovala.
Umetniški koledar FRAN 2017 je paša za oči in hkrati pomenljiv spremljevalec skozi leto. S stenskim koledarjem v razveseljivo primernem formatu prinaša Založba Fran veselje in vitalnost v vsakdan.

Umetniški stenski koledar POGLEDI ANSICHTEN VIEWS
50 x 42 cm, tisk na karton 300g, spirala z obešanko, 14 strani
ISBN 978-3-902832-14-6
Založba Fran 2016
Cena 20 €


Dvojezični infolist (pdf) o koledarju.
Nakup stenskega koledarja:
Preprosto na založniški spletni strani TUKAJ na www.zalozba-fran.com.


Prodajna mesta:
Franovina v Šmihelu pri Pliberku, odprta ob petkih od 10. do 18. ure
Knjigarna Haček v Celovcu
Mohorjeva knjigarna v Celovcu
Knjigarna Heyn v Celovcu
Distributer Buča d. o. o., Kolarjeva 47, Ljubljana - www.buca.si
Papirnica in knjigarna Pelikan, Tržaška cesta 7, Postojna
Stojnica Založbe Fran na Slovenskem knjižnem sejmu v Cankarjevem domu od 23. 11. do 27. 11. 2016
Naročila sprejemajo tudi v knjigarnah v Avstriji, Nemčiji in Švici na www.buchhandel.de