Splošni poslovni pogoji

Založba Fran, registrirana v Celovcu kot Založba Fran; Fran Verlag e.U., izvaja vaša naročila na osnovi sledečih splošnih poslovnih pogojev.
Obvezujoči so v času naročila veljavni splošni poslovni pogoji. Ureditve, sporočila in izjave, ki odstopajo, mora Založba Fran pisno potrditi, sicer nimajo veljave.
Sklenitev pogodbe
Po naročilu prejmete potrdilo o naročilu. Do sklenitve kupne pogodbe pride, ko odpošljemo naročeno blago.
Cene
Veljavne so cene, ki so navedene v času naročila. Knjigotržcem ponudimo blago po pogojih knjigotrštva. Morebitne uvozne in izvozne stroške (izven Evropske unije) krije naročnik.
Dostava, stroški prevoza
Naročeno knjige dostavimo brezplačno na vaš naveden naslov. Izjema je stenski koledar, za katerega zaračunavamo za embalažo in poštnino 6 evrov.
Komisijska prodaja
Obračuni po dogovoru.
Plačilni pogoji
Račun je treba plačati brez odbitkov v roku 20 dni od datuma računa.
Dostavljeno blago ostane do popolnega plačila naša last. Pri zaostajanju plačila zaračunavamo zamudne obresti v višini 8%. Morebitne stroške opominjanja in inkasa mora kupec povrniti. Za vse sklenjene kupne pogodbe velja avstrijsko pravo.