Knjigotrštvo

Knjigarne in knjigotržci naročajo knjige po pogojih knjigotrštva neposredno pri založbi na naslov
Založba Fran, Brateläckerstraße 8, 9020 Klagenfurt Celovec, Austria
ali pa po e-pošti: prodaja[afna]zalozba-fran.com.
Knjige dajemo tudi v komisijsko prodajo.

Distribucijski partner Založbe Fran v Sloveniji je podjetje Buča, d.o.o.
Povezava: www.buca.si