Tanja Badalič Volk

Tanja Badalič, z umetniškim imenom Tanja Badalič Volk, rojena leta 1982 v Šempetru pri Gorici, je doktorirala na področju Primerjalnih študijev idej in kultur. Raziskovalno se ukvarja z literarno recepcijo avtoric, kritičnimi animalističnimi študijami in ekokritiko – smerjo v literarni vedi, ki kritično preučuje odnos človeka do okolja ter nečloveških živali v literaturi. Piše krajša literarna besedila in pesmi z ekološko ter etično tematiko, v katerih narava in živali zavzemajo osrednje mesto. Svoja dela tudi ilustrira, pri tem se poslužuje mešane tehnike – akvarela, tuša, tempere, svinčnika in barvic. Živi in ustvarja v Oseku v Vipavski dolini.Tanja Badalič Volk
Sledi mesečine
Slikanica
Založba Fran, Celovec, 2022
ISBN 978-3-902832-23-8
Cena: 19 €

Nakup knjige v založniški spletni trgovini FRANshop