Darja Mihelj

Darja Mihelj, profesorica angleščine in zgodovine, rojena leta 1985 v Šempetru pri Gorici. Zaposlena kot učiteljica angleškega jezika na OŠ Komen. Živi in ustvarja v Prvačini.
Objave v revijah Primorska srečanja, Vsesledje, Novi zvon, Ognjišče, Tretji dan, OtočjeO, Vpogled.
Pesniška zbirka ZAVETJA je njen prvenec.Avtorica pesniške zbirke ZAVETJA, Založba Fran, Celovec, 2012
Nakup knjige v založniški spletni trgovini FRANshop