Poduk o odpovedi pogodbe

Pravica do odpovedi

Pravico do odpovedi te pogodbo lahko uveljavite v roku štirinajstih dni, ne da bi navedli razlog. Rok odpovedi je štirinajst dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali, in ki ni prevoznik, prevzeli blago.
Če želite uveljaviti svojo pravico do odstopa, morate nas obvestiti, lastnika spletne trgovine FRANshop: Založba Fran; Fran Verlag e.U., Brateläckerstraße 8, 9020 Klagenfurt Celovec, franshop@zalozba-fran.com z jasno izjavo (npr. s pismom po pošti ali e-pošti) o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe. V ta namen lahko uporabite priloženi vzorec obrazca za odpoved pogodbe, vendar to ni obvezno.
Če želite izpolniti rok za odpoved, zadošča, da pošljete svoje obvestilo o uveljavljanju svoje pravice do odpovedi, še preden poteče rok za odpoved.

Posledice umika

Če odstopite od te pogodbe, moramo vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave, nemudoma vrniti, najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o vašem odstopu od te pogodbe. Za to odplačilo uporabljamo isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili za prvotno transakcijo, razen če je bilo z vami izrecno dogovorjeno kaj drugega; v nobenem primeru vam zaradi tega povračila ne bomo zaračunali stroškov.
Vračilo lahko zavrnemo, dokler blaga ne prejmemo nazaj ali dokler ne predložite dokazov, da ste blago poslali nazaj.

Blago nam morate vrniti ali predati v neuporabljenem stanju in sicer v takem stanju, katerega je mogoče prodati takoj kot novo blago, vsekakor pa najkasneje v štirinajstih dneh od datuma, ko ste nas obvestili o odpovedi te pogodbe. V primeru izdelkov, ki so oslabljeni ali poškodovani zaradi znakov uporabe, bomo za znižanje vrednosti zaračunali ustrezno plačilo. Enako velja, če pri vračanju blaga manjkajo deli. Vsako izgubo vrednosti blaga morate plačati le, če je izguba vrednosti posledica nepotrebnega ravnanja z blagom z vaše strani in se to izkaže na osnovi preverjanja narave, lastnosti in funkcionalnosti blaga.
Rok je izpolnjen, če blago pošljete pred potekom roka štirinajstih dni.
Neposredne stroške za vračilo blaga nosite vi.

Obrazec za odpoved pogodbe

Lahko uporabite tudi to predlogo obrazca če želite odpovedati pogodbo.

– Odpoved pogodbe naslovjena na:

Založba Fran; Fran Verlag e.U., Brateläckerstraße 8, 9020 Celovec Celovec, franshop@zalozba-fran.com

S tem prekličem(o) pogodbo, ki sem jo/smo jo sklenili za nakup naslednjega blaga

-naročenega dne …  / prejetega dne …

-Ime potrošnika (-ov)

-Naslov potrošnika (-ov)

– Podpis potrošnika (potrošnikov) (le, če je to sporočeno na papirju)

-Datum