»Stopila je iz svoje slike«Kot odmev v našo minljivost valujejo odbleski neminljivega, povezanega z izvirom.
Bližina je brezčasje. V njenem gnezdu domujejo ubranost, dobro, preprostost in lepota … In trenutek je,
magično, večnost.
»Tukaj sem. In zdaj že me več ni.«
Neskončnost pa je neminljivost dvojnosti; naboja, lastnega najmanjšemu delcu vsega, kar smo in je.
»[…] prižigam se in ugašam …«
Bližina življenja pretrese in zdravi.
»[…] hrepeneče / navda nas z mirom, / z delčkom tiste sreče, / ki večna je.«
Osrečujoča bližina je občutenje živosti. So pragovi in mejniki v doživljanju, ki kot stopnice vodijo navzgor.
Najprvobitnejša in najtemeljnejša od vseh je povezanost s seboj, zavedanje. Ostvarja mogoče, opaja, pričara smisel življenja ter poraja zavest o minljivosti in nas z njo sprijazni.
Biti in deliti je prerajanje »v slasti […] iz jaz v midva«.
»V srčnem gnezdu postajam vonj. Sladko diši …«
»Cveteti – najbolj smiselno početje. Rože gorijo zate.«
Sreča ni nujno biti srečen. Sreča je – živeti.
Kako opisati, kar je po svojem bistvu neubesedljivo?
… »Barve so vračanje misli, ki si želijo počitka.«


Draga bralka, bralec,
izbor del v pričujoči knjigi je nastal iz prispevkov, ki so prispeli na natečaj, objavljen spomladi leta 2015, za izvirna besedila in likovna dela o osrečujočih izkustvih bližine z naslovom V barvah utripajo bližine.
V povabilu k sodelovanju so se zapisale naslednje misli: »V besedilih in likovnih delih naj se zrcali človekovo izkustvo bližine v odnosu do osebe ali skupine, kulture, umetnosti, narave, pojavnosti ali do predstave o ustroju bivanja. Odtenki čustvene, telesne ali duhovne bližine odstirajo najlepše trenutke našega obstoja. Raznotera izkustva bližine nas znajo spodbujati k dojemanju drugačnosti, k medsebojnemu razumevanju in spoštovanju. Bogastvo lepih izkušenj naj požgečka naše bivanje, nam prikliče nasmeh na obraze in nas greje v soju svetlobe.«
Sodelovalo je skupno 117 posameznikov, od teh 19 v dveh kategorijah, dva v treh. Likovna dela je poslalo 58 ustvarjalk in ustvarjalcev, poezijo 46, prozna besedila pa 34 avtoric in avtorjev.
Izbrani prispevki za natečaj so delo 33 avtoric in avtorjev. Vključena so dela 21 piscev – 15 avtorjev in avtoric sodeluje s poezijo, 6 s pripovednimi deli. Izbor besedil šteje 23 pesemskih in 6 proznih enot.
Izbor 31 likovnih del je delo 16 likovnih ustvarjalk in ustvarjalcev. So zgovorne samostojne izpovedne
enote in obenem kot zadržani dih med sporočili besed. Celota tako posreduje več od seštevka svojih delov.
Odstira se mozaik različnosti s skupnim imenovalcem, ki vabi na dvojno potovanje – po pokrajinah doživljanja drugega in vase, izpovedano v besedi ali podobi pa si lahko ogledamo edino v intimni bližini s seboj in ustvarjenim.
Naj potovanje traja in naj nam bo izvir radosti, moči, smerokaz na brezpotjih.

Andreja Blažič Klemenc