NOVO

Lev Detela
Nočna vožnja v Jeruzalem

Izbrane pesmi 1964–2018

Založba Fran, Celovec, 2019,
ISBN 978-3-902832-17-7

Jubilejna zbirka je izšla ob avtorjevi osemdesetletnici.
Cena: 19 €Zbirka Nočna vožnja v Jeruzalem ponuja presek skozi avtorjevo večdesetletno pesniško ustvarjanje. Ob izboru nekaterih preoblikovanih pesmi iz dosedanjih pesniških zbirk je predvsem v drugem delu knjige objavljena bogata Detelova pesniška bera iz najnovejšega časa. Skozi številne življenjske premene išče avtor pot iz stisk in nedonošenosti navzgor v duhovni Jeruzalem prenovljenega življenja v novem humanem času.