Lektoriranje

Založba Fran ponuja zelo kakovostno lektoriranje slovenskih leposlovnih besedil.
Postopek:
Besedilo zaupno pošljete na založniški elektronski naslov lektoriranje[afna]zalozba-fran.com.
Založba Fran vam sporoči, do kdaj bo pregled opravljen (odvisno predvsem od dolžine besedila), in izračuna ceno za storitev. Ob dogovorjenem roku prejmete lektorirano besedilo, pri katerem so odpravljene slovnične, pravopisne in seveda tudi tipkarske napake.
Natančen jezikovni pregled, ki ga opravi slovenistka z univerzitetno izobrazbo in dolgoletnimi izkušnjami, vsebuje tudi slogovna opozorila.
Storitev se obračuna na osnovi 3,10 EUR na normirano stran + DDV (normirana stran = 1500 znakov s presledki).