Prevzem publikacij Avtonomne delavnice

Založba Fran je prevzela publikacije Avtonomne delavnice in jih razpečava, dokler so še na zalogi.

trlopitipitiptop  KOKOLINO  Slovenščina kot uradni jezik  NAŠISTI  Lebenswelten slowenischer Jugendlicher

"Najnovejša" publikacija Avtonomne delavnice, ki je še na voljo, je pesniška zbirka Franca Merkača z naslovom trlopitipitiptop odžejam trajanje z zavestnim bivanjem iz leta 2000.
ISBN: 3-900701-04-0, Celovec 2000, trda vezava, ščitni ovitek, 80 strani, € 13,00

Mnogim so ostale v spominu dvojezične igralne karte KOKOLINO, saj so bile v uporabi tako v dvojezičnih ljudskih šolah, dvojezičnih otroških vrtcih in pri mnogih družinah. Igralne karte za otroke so nastale po zamisli Franca Merkača, umetniško jih je oblikoval Saša Kump, natisnila tiskarna Norea Repro, izdala KOKO-delavnica založila pa Avtonomna delavnica v Celovcu leta 1989.
33 igralnih kart z živalskimi motivi, Celovec 1989, € 7,00
Priročnik Slovenščina kot uradni jezik iz leta 1992, ki ga je v drugi nakladi izdal Slovenski zanstveni inštitut, založila pa Avtonomna delavnica, je pridobil neko dokumentarno patino. Avtor Franc Merkač je namreč v njem nazorno predstavil možnosti uporabe slovenščine na uradih na osnovi avstrijske državne pogobe iz leta 1955 in na osnovi avstrijskega zakona o narodnih skupnostih iz leta 1976. Žal so protislovja postala leta 2011 v tej zadevi še večja.
ISBN: 3-900701-03-2, Celovec 1992, broširana izdaja, 112 strani, € 5,00

NAŠISTI so razprodani - mišljena je drobna pesniška zbirka Franca Merkača, natisnjena 1987.

Na voljo je še znanstvena publikacija iz davnega leta 1986 z naslovom Lebenswelten slowenischer Jugendlicher. Volksgruppenidentitätsfindung - Emanzipation in Kärnten. Morda pa kdo želi dodati to prvo publikacijo Avtonomne delavnice v svojo zbirko knjig.
ISBN: 3-900701-00-8, Celovec 1986, broširana izdaja, 256 strani, € 5,00

Naročanje knjig Avtonomne delavnice in igralnih kart KOKOLINO