Predstavitev pesniške zbirke ZAVETJA Darje Mihelj
V Goriški knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici je Darja Mihelj v četrtek 8. novembra 2012 predstavila svoj pesniški prvenec. Obiskovalcem in obiskovalkam prisrčne priredite je avtorica prebrala nekaj pesmi iz zbirke ZAVETJA. Osrednji del je tvoril iskren in poglobljen pogovor z avtorico, ki ga je vodila novinarka Ana Tavčar Pirkovič.
Darja Mihelj je občinstvu predstavila svoj pristop do pisanja in pomenljivo odgovarjala na radovedna in domišljena vprašanja novinarke. Po zvokih kitare Erika Bucika, nagovorih zastopnice Goriške knjižnice ter založnika je prireditev izzvenela v prijetnem pomenkovanju ob pecivu in pijači.
Darja Mihelj v svoji poeziji na svojstven način lušči pečate izkustva od nabreklin bivanjskih vprašanj, odstira, kako se je svet dotika, kako najde zavetja, kako uravnoveša svoje bivanjsko kroženje, je menil založnik in se zahvalil za gostoljubnost Goriški knjižnici. Darko Komac, ki je prireditev organiziral, pa je avtorico spodbujal, da naj podobno predstavitev organizira še kje.