Odprto pismo koroškemu deželnemu glavarju Petru Kaiserju

Zadeva: Poziv k spoštovanju obeh deželnih jezikov!

Spoštovani gospod deželni glavar, doktor Peter Kaiser!

Vsi vemo, da na Koroškem domujeta dva deželna jezika, nemščina, govori jo velika večina koroškega prebivalstva in slovenščina, govori jo slovenska narodnostna skupina v deželi.

Ta dvojezičnost še posebej odlikuje deželo in tudi avstrijsko državo in smo vsi lahko ponosni na to dejstvo. Lepo je bivati v današnji Evropi, ko spoštujemo jezikovno pestrost. Prav tako je samoumevno, da tako spoštovanje izražamo v govorih, listinah, dokumentih in seveda tudi v deželni ustavi.

Predlog, ki ste ga, gospod deželni glavar, doktor Peter Kaiser, te dni razglasili v zvezi z besedilom koroške deželne ustave pa govori, da je deželni jezik le nemščina. Opozarjam vas, da ste pozabili omeniti slovenščino in boste to nemudoma dodali, kajne. Hvala.

Če pa ste besedilo zavestno tako zapisali, da naj bi bila deželni jezik le nemščina, pa se morate zavedati, da s tem izražate globoko nespoštovanje do slovenščine in njihovih govorcev, da zbujate skelečo zaskrbljenost in se postavljate na raven tistih, ki želijo načrtno in zavestno izničiti dvojezičnost v deželi. Vedite, da to ni uspelo niti nacistom in vam seveda tudi ne bo.

Verjamem, da boste nemudoma dodali slovenščino kot drugi deželni jezik v besedilo koroške deželne ustave in s tem spet ustvarili zaupanje in spoštovanje v deželi. Ne morem verjeti, da ste se zavestno odločili, da sejete med prebivalce Koroške nespoštovanje, nestrpnost, mržno, sovraštvo, nemir ...

Srčno vas pozdravljam v upanju,
da vam je spoštovanje obeh jezikov v deželi iskrena vrednota,
dr. Franc Merkač

Celovec, 13. 2. 2017